Regulations

Download

Doku Tipleme Laboratuvarları Yönergesi

Download

Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik

Download

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği

Download

Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi

Download

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi Hakkında Genelge

Download

Klinik Amaçlı Embriyonik Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Kılavuzu

Download

Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik

Download

Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

Download

Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

Download

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

Download

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Eğitimi Hakkında Genelge

Download

Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar Hakkında Genelge